Outils pour utilisateurs

Outils du site


nauka_kanji_i_japonskiego

nauka kanji i japońskiego

Nauka hiragany może być prosta i przyjemna :) jeden z dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego kana. Drugim z nich jest katakana. Każdemu znakowi hiragany odpowiada znak katakany.

nauka_kanji_i_japonskiego.txt · Dernière modification: 2015/12/07 15:57 par 31.182.64.138